Salgsvilkår og betingelser for næringskjøp

Gjelder også for borettslag og sameier

 1. Angitte leveringstider begynner først å løpe den dag bestillingen er tilstrekkelig klarlagt i alle enkeltheter, også teknisk.
 2. Vi påtar oss intet ansvar for forsinket eller uteblitt levering som skyldes forhold vi ikke er herre over.
 3. Emballasje tas ikke i retur.
 4. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen, med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, i sin helhet er betalt. Dersom avtalen om salgspant er inngått muntlig, vil skriftlig bekreftelse på avtalen bli levert samtidig med levering av varen.
 5. Vi forebeholder oss retten til å justere alle oppgitte priser tilsvarende valutaendringer dersom dette medfører et avvik på minimum 5 % i forhold til vårt kalkylegrunnlag.
 6. Straks levering er skjedd, plikter kjøper å undersøke varen slik god forretningsskikk krever. Reklamasjoner må skje skriftlig senest 14 dager etter mottak av varen.
 7. Material og fabrikasjonsfeil kan påberopes i en periode på 12 måneder regnet fra levering til byggeplass eller kundens lager. Reklamasjonskrav meldes skriftlig umiddelbart etter at mangler er oppdaget. Forsømmes dette, faller reklamasjonstretten bort. Selgers forpliktelser er oppfylt når ny eller tilbørlig reparert del er levert kjøper til erstatning for den defekte. Arbeid i forbindelse med mangelen bekostes av kjøper.
 8. Dersom det foreligger grunnlag for erstatningskrav mot oss, er vårt ansvar begrenset til feil og mangler ved de leverte gjenstander. Vi er dermed uten ansvar for tap som direkte eller indirekte måtte være foranlediget av de leverte gjenstander. Erstatningskravet kan således ikke overstige gjenstandens kostende.
 9. Varer som er levert i kontraktsmessig stand, tas ikke i retur. Ved kansellering av ordre faktureres 30 % av ordretotalen. Minstebeløp er 2500,-.
  Det er ingen retur eller mulighet for kansellering på spesialbestilte varer.
 10. Ved reklamasjoner vil erstatningsleveranser bli fakturert og eventuelt kreditnota sendt når den defekte vare/gjenstand er mottatt vårt lager.
 11. Betalingsvilkårene er netto 10 dager. Avvikende betingelser må avtales skriftlig.
 12. Ved forsinket betaling bergenes høyeste lovlige morarente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

Kontaktinformasjon

Telefon: 03812

Mobil/SMS: 451 55 550

Adresse:

Prost Stabels vei 434
2019 Skedsmokorset

Foretaksregistrert: 923 09 7635

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00