Om Radongass og hvordan måle radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes av naturlige radioaktive stoffer i jordgrunnen og som varierer i intensitet gjennom året. Norge er et av de områdene i verden med størst forekomst av radon. Radongass siver lett inn i boliger som ikke er godt isolerte og har god utluftning. Det er viktig å måle nivået av radon i din bolig da forhøyet nivå kan forårsake helseproblemer spesielt med tanke på lungekreft.

Radongass_element

Radonforekomst i jordgrunn varierer mye fra kommune til kommune. Også innad i en kommune er det store variasjoner. Statens strålevern har satt sammen et kart som viser om området du bor i er spesielt utsatt for radon. Men dette trenger ikke nødvendigvis å bety at boligen din er rammet.

Ulike faktorer som byggestil og hvilke materialer som er brukt mot grunnen kan spille inn. Leca i grunnmuren kan for eksempel føre til innstrømming av radon dersom de ikke tettes skikkelig. Samtidig kan etterisolering og for tette konstruksjoner som mangler skikkelig ventilering gi en opphopning av radon.

Illustrasjon: University of Nevada

Er boligen bygd på løsmasse eller pukk, kan dette medføre økt tilstrømning av radon fra grunnen, i tillegg til at masen selv kan innholde radon.

Alle som bor i en leilighet med bakkekontakt eller i etasjen over, bør måle radon. Med bakkekontakt menes leiligheter der gulv og/eller en eller flere vegger har kontakt med bakken. Dersom en bygning for eksempel er bygget i en skråning, kan flere etasjer ha kontakt med bakken. Se tegningen til høyre.

Fakta om Radon og kreft

Radon fører til lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i luften inne i huset og hvor lenge du oppholder deg der. Hvert år dør det om lag 300 mennesker i Norge, og 1300 i Norden, av lungekreft forårsaket av radongass i innemiljøet. (Det er omtrent like mange som dør av Radon som i trafikken i Norge). Dette utgjør cirka 10 prosent av alle lungekreftdødsfall i de nordiske landene

To hus som ligger rett ved siden av hverandre kan ha helt forskjellig konsentrasjon av radon, og det er avhengig av både bygningen og grunnen.

Den generelle anbefalingen er at dersom du bor i utsatte områder og har oppholdsrom under tredje etasje, bør du ta en sjekk.

Radonnivåene avtar vanligvis med høyden, og sannsynligheten for høye nivåer er derfor mindre jo høyere opp du kommer.

Se her for Statens Stråleverns anbefalinger for boligblokker, borettslag og sameier.

Alle nye bygg (etter 1. juli 2010) skal ha radonsperre mot grunnen hvis ikke særlige grunner tilsier at det kan gis unntak. Om boligen er eldre, er det ikke slike krav, men om det måles for høyt nivå av radongass, kan en gjøre forebyggende tiltak. Disse vil som være av bygningsteknisk art, som for eksempel bruk av radonmembran (radonsperre/tettesjikt mot grunnen), ventilering av byggegrunnen og ventilasjonstekniske tiltak (balansert ventilasjon).

Radon i boligblokk

Bor du i leilighet med bakkekontakt eller i leilighet i etasjen over dette, bør du måle radon. På figuren er de leilighetene som bør måles markert med bokstaven «M».

Illustrasjon: Inger Nergaard, Statens strålevern

 

Hvordan måle Radon

  • Mål radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april.
  • Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.
  • Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

Med en permanent måler, som Airthings Wave eller Home får du et både et gjennomsnitt, i tillegg til maksimumsnivå. Slik kan en forsikre seg om at ventilasjonen er god nok.

Radonkonsentrasjon i inneluft bør ikke overstige et årsgjennomsnitt på 200 Bq/m3 (bequerel pr. kubikkmeter).

Verdier mellom 0 – 49 Bq/m³: Ingen handling nødvendig.
Verdier mellom 49 – 99 Bq/m³: Se om forbedret ventilasjon kan hjelpe, eller tett sprekker i gulv eller i vegger mot jordgrunn.
Verdier mellom 100 – 199 Bq/m³: Dersom nivåene vedvarer i lengre enn 3 måneder bør du kontakte en fagperson som kan vurdere hvilke tiltak en kan foreta for å redusere radonnivået.
Verdier på over 200 Bq/m³: Dersom nivået er vedvarende høyt er dette helsefarlig, og det anbefales sterkt å kontakte en fagperson for nærmere informasjon.

Bak Airthings står forskere og utviklere fra blant annet CERN, NTNU og Universitetet i Oslo. Airthings Home ble utviklet i Norge med støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Airthings Home gir deg muligheten til å måle gjennomsnittlig radonverdi for et døgn, en uke og for det siste året. Det kan flyttes fra rom til rom i boligen for å få full kontroll over radonnivået, ikke bare hjemme, men også på jobbem, skolen eller i barnehagen.

Airthings Wave kan du selvfølgelig også flytte rundt, men er ment som en mer permanent kontroll til ditt hjem.

Airthings Home og Wave har en nøyaktighet på som ligger innenfor 5% av verdiene til standardiserte referanseinstrumenter.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00