Ventilasjonsfilter fra Interfil

Topp kvalitet og suveren service fra en kvalitet- og miljøsertifisert filterprodusent

Vi leverer ventilasjonsfilter fra norske Interfil. Disse ligger kvalitetsmessig helt på topp i Europa.

Dersom du velger riktig ventilasjonsfilter, og bytter filter minimum en gang i året, er du sikret ren luft som bidrar til at både mennesker og ventilasjonsanlegg yter best mulig. En god bonus er at du ved hyppige filterbytter og valg av best mulig filter faktisk sparer penger.

Hvilket filter skal du velge?

Et filter skal stoppe flest mulig partikler (utskillingsgrad), men samtidig uten at luftmotstanden (trykkfallet) blir for stor. Jo høyere trykkfall – jo høyere energikostnad.

Arbeidstilsynet sier at det skal brukes filter i minimum filterklasse ePM1 50% (tidligere «F7»). Men det er viktig å huske på at det i områder med betydelig forurensningsnivå ofte bør brukes finere filter, og gjerne løsninger med flere filtertrinn.

Et posefilter med et bestemt rammemål kan ha forskjellig antall poser, ulike poselengder, og dermed store variasjoner i det faktiske filterarealet. Derfor er det viktig at du kontrollerer at filterarealet på det du bestiller er tilstrekkelig i forhold til den luftmengden du skal filtrere.

Du kan være sikker på at filter fra Interfil er tilpasset nettopp ditt ventilasjonsaggregat.

Et filter som er billigere i innkjøp kan faktisk totalt sett koste gårdeier mye mer.

Interfil oversiktsbilde

Når skal du bytte filter?

Det beste er å bytte etter bestemte intervaller. Et ventilasjonsfilter bør stå i maksimum 12 måneder. Dette er anbefalt av både spesialister og i flere standarder (VDI 6022 og EN 13779).

Under drift vil filtrene ofte samle opp biologisk materiale som forråtner, pollensporer som kan avgi allergener, og farlige tungmetaller. Mikrobiologer anbefaler derfor at en i utsatte strøk bytter filter to ganger i året.

Et godt filter vil samle opp mye skitt, og sakte men sikkert bli tettere og tettere. Et tett filter krever mer vifteenergi for å dytte lufta gjennom filteret. Derfor lønner det seg også økonomisk å bytte filter ofte. Hyppige skift gir også lavere vedlikeholdskostnader for kanaler og øvrig system.

I tillegg bidrar renere luft til et bedre inneklima, færre luftveisrelaterte plager, mindre sykefravær, og dermed også en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.

Interfil logo

Derfor bør du kjøpe Interfil ventilasjonsfilter

Du kan være trygg på at ventilasjonsfilteret gir best mulig inneklima når du velger et norskprodusert filter fra Interfil på Skjåk:

1. Topp kvalitet

Interfil har bransjens strengeste produktsertifisering, P-merket*. Interfil er også Eurovent– og ISO-sertifisert.

2. Energieffektive filter med lavt trykkfall

Produkter i filterklasse ePM10 til ePM1 (tidligere M5 – F9) er energimerket i henhold til Eurovent 4/21.

3. Miljøvennlige ventilasjonsfilter

Interfil er den eneste filterprodusenten i Norge som er sertifisert Miljøfyrtårn.

Alle energi som blir brukt ved fabrikk og hovedkontor i Skjåk, kommer fra lokalprodusert, fornybar vannkraft.

Ved å kjøpe kortreiste, norskproduserte ventilasjonsfilter, bidrar du positivt til miljøet.

Slik bytter du filter i ventilasjonsanlegget ditt.

Dette er generelle råd for hvordan du skal gå fram når du bytter filter. Ulike ventilasjonsaggregater har naturlig nok ulike måter å bytte filter på. Følg derfor instruksen som følger ditt aggregat.

Filter i seg selv inneholder ingen skadelige stoffer, men brukte filtre som har gjort jobben sin, kan inneholde ubehagelige og skadelige stoffer. Bruk derfor hansker og helst maske. Kontakt oss for komplett servicepakke med verneutstyr.

  1. Vent med å åpne aggregatdøren til viften har stoppet helt
  2. Ta brukt filtre forsiktig ut. Legg de i plastsekker før de eventuelt legges i emballasjen
  3. Sjekk at det er støvfritt på renluftssiden bak filteret. Filterbytte er en god anledning til å ta en enkel rengjøring av aggregatet.
  4. Kontrollér at pakninger og spennfjærer i eventuelle montasjerammer er i orden
  5. Ta det nye filteret forsiktig ut av kartongen, og kontrollér at det ikke er skadet
  6. Kontrollér at du setter inn riktig filter i forhold til det som er beskrevet for anlegget (riktig antall filtre og riktig areal)
  7. Husk stående poser i filteret dersom du bruker posefilter. Posene skal IKKE ligge
  8. Sett filteret forsiktig inn. Pass på at eventuelle poser ikke kommer i klem, eller blir ødelagt av eventuelle skarpe gjenstander i ventilasjonsanlegget.
  9. Kontrollér at det er tett mellom filter og aggregatdør (pakning!), slik at det ikke oppstår lekkasjer
  10. Sørg for at brukte filtre blir deponert riktig. Filtre med brennbar ramme bør brukes som energikilde og leveres til forbrenningsanlegg

*P-merkingen er en frivillig sertifiseringsordning som Sveriges Tekniske Forskningsinstitut (SP) administrerer, og som er den beste forsikringen du kan få for å sikre deg at filtrene du kjøper faktisk holder det produsenten lover.

Det er dessverre mange aktører i ventilasjonsbransjen som lover mer enn de kan holde, og det er ikke uvanlig å finne produktreklamer der produsenten oppgir tekniske data som de aldri greier å oppnå i det virkelige liv.

P-merkingen er den desidert strengeste sertifiseringsordningen som finnes i bransjen da SP stiller krav til både produkt og produksjon, og sertifiseringen går på den måten lenger enn ISO 9000-standarden på flere områder.

I sertifiseringsreglene stilles det blant annet grunnleggende krav til at filteret holder den filterklassen det selges som, at det oppfører seg riktig under virkelige driftsforhold, og at utskillingsgraden ikke faller vesentlig under bruk.

Vi har flere filter på lager og garanterer lavest pris på identisk type filter av samme kvalitet.

Se også våre filter til bedrift og næring.

Ditt hjem fortjener kun det beste

Vi gir deg sunt inneklima