Ventilasjonsrens

Ventilasjonsanlegg bør kontrolleres og renses hver 3.-5. år. Kontakt oss for befaring og kontroll av ditt anlegg!

Rent inneklima gir helsegevinst!​

Vi tilbyr rens av alle typer ventilasjonsanlegg og kanaler. Dette inkluderer vedlikehold og rengjøring av ventilasjonsaggregat, og kanalrens med mekanisk rensing av støv og rusk fra ventilasjonskanaler i private boliger, boligblokker og alle store bygg.

Hjerte, godt inneklima

Bedre inneklima

Det er godt dokumentert at et rent inneklima er viktig for å forebygge sykdom og for at de som allerede er syke ikke skal få økte helseplager.

For lav luftutskifting vil gi et svært dårlig inneklima.

Energibesparelse ventilasjon

Energisparing

Dårlig ventilasjon gir økt varmetap! Byggforsk har gjort beregninger som viser at varmetap via ventilasjon utgjør nesten 5 % av energibruken i Norge.

Jo mindre energitapet er, jo lettere er det å holde en jevn temperatur.

Høyere ytelse

Høyere ytelse

Rengjøring av ventilasjonsanlegg og kanaler gjør luftgjennomstrømningen omtrent som da systemet var nytt.

Du sparer dermed ytterligere på energikostnadene.

Brannfare ventilasjon

Mindre brannfare

Det er økt risiko for brannspredning ved manglende vedlikehold. Rene filter og kanaler er ikke bare viktig for inneklimaet, det kan også være avgjørende for brannsikkerheten.
[Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)]

Lang erfaring - Høy kompetanse
og ikke minst miljøvennlig

Ventilasjon Øst har lang erfaring og bred kompetanse innen ventilasjonsrens og inneklimaproblematikk og jobber alltid etter SINTEF Byggforsks anbefalinger. Du kan dermed stole på at arbeidet som utføres holder høy kvalitet.

Arbeidet utføres med roterende børster på en fleksibel slange som suger støvet ut når det løsner med børstene. Børstene renser helt ned på det faste materialet og fjerner alt støv og belegg. Les mer under.

Vi kan også utføre inspeksjoner av kanaler med inspeksjonskamera. Kontakt oss for mer info!

Tjenester for private, borettslag, blokker og næringsbygg

  • Vi tilbyr serviceavtaler med regelmessig filterskifte, rens av anlegg og kanalrens.
  • Vi renser viftemotorer og kan bytte ventilasjonsvifter og reimer der det trengs.
  • Vi tilbyr rens av alle typer ventilasjonsanlegg og kanaler.

Kanskje kan borettslaget eller sameiet vente noen år til med å skifte ut ventilasjonsanleggene. En god rens kan nemlig øke effekten betraktelig.

Hvorfor rengjøre ventilasjonsanlegget?

Alle ventilasjonskanaler vil etter som årene går samle støv, skitt, fett, mugg, bakterier og andre forurensninger. Dette vil etterhvert kunne reduserer luftkvaliteten betydelig da dagens boliger er svært tette og krever god ventilasjon for å sikre et godt inneklima. Effekten til et dårlig rengjort ventilasjonsanlegg kan reduseres med over 50% etter noen år. Risiko for brannspredning ved manglende vedlikehold øker også ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Det er også mulig å rense eldre anlegg, slik at en kanskje slipper å investere i helt nye anlegg.

Hvor ofte bør ventilasjonsanlegget rengjøres?

Det anbefales å gjennomføre en grovrens av ventilasjonsanlegget ved hvert filterbytte, dvs. minimum én gang i året. Dette innebære rens av selve ventilasjonsanlegget, med støvsuging og overfladisk vask.

Selve kanalene til ventilasjonsanlegget anbefales renset minimum hver 5. år i følge SINTEF.

Rens av ventilasjonsanlegget gir bedre inneklima, energibesparelse, mindre fare for brann, og ikke minst høyere ytelse på ditt ventilasjonsanlegg. 

Les også denne bloggen (ekstern lenke fra norskvvs.no)

Kontakt oss for befaring og kontroll av ditt anlegg !

Ventilasjon Øst bruker følgende metoder for rens:

Arbeidet utføres med roterende børster på en fleksibel slange som suger støvet ut når det løsner med børstene. Børstene renser helt ned på det faste materialet og fjerner alt støv og belegg.

I storkjøkken som er brukt over tid vil mekanisk rensing med børster bare fjerne det myke overflatefettet. Det kan være et hardt lag med fett igjen som fortsatt potensielt er brannfarlig. Her kan en bruke manuell nedskraping av fettet, rengjøring med kjemikalier, høytrykksrensing med damp eller tørrisblåsing.

Den mest effektive, og miljøvennlige metoden er rensing med tørris. Dette tar også kortere tid enn manuell nedskraping av fett. Tørrisblåsing kan også erstatte bruken av en potensielt farlige, etsende kjemikalier og organiske løsemidler. Det er også skånsomt mot underlaget, og etterlater ingen lukter eller stoffer.

Arbeid hvor oppløsningsmidler, desinfiseringsmidler eller andre irriterende stoffer må benyttes grunnet spesielle belegg og forurensninger vil kreve sikkerhetsmessige tiltak og skjer kun etter avtale med oppdragsgiver og myndigheter.

 

Ventilasjon Øst følger gjeldende lover og standarder:

– Plan- og bygningsloven (pbl)
– Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning
– Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) med tilhørende forskrifter
– Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning til arbeidsmiljøloven
– Standard:
  NS-EN 779 Partikkelfiltre for vanlig ventilasjon – Bestemmelse av filtreringsevnen
  NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet – Målesystem for vurdering av rengjøringskvalitet 

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00