Ventilasjonsbloggen

Svevestøv over by om morgenen - Fra Pixabay
Blogg
admin

Hva er svevestøv og hvordan påvirker det inneklima?

Hva er svevestøv? ”Svevestøv” er små partikler eller dråper i luften av ulik sammensetning. De minste av disse er svært farlige og helseskadelige da støvet ikke faller så fort til bakken og derfor lettere kan nå ned i lungene. Vi deler svevestøv inn i størrelser som blir kalt Partikulært materiale (PM) PM 100 – Store

Read More »
Gammel_ventilator_vifte
Blogg
admin

Lydstøy på romventilatorer

Vi har i fora på nettet kommet over diskusjoner, eller nesten krangler, over hvilken romventilator som er stillere enn den andre… Å diskutere lydforskjeller hvor den ene produsenten hevder 11 dB(A) og den andre hevder 15dB(A) blir bare helt meningsløst etter vårt syn, ikke bare fordi det er brukt ulike avstander ved de forskjellige målingene, men

Read More »