Ventilasjonsbloggen

silent-eco-advarsel
Ventilasjonsbloggen
admin

Flexit tilbakekaller eldre versjoner av baderomsviften Silent Eco

 Berørte vil få erstattet produktet med en nyere modell. Årsaken er enkelte branntilløp, der mulig årsak kan være en produksjonsfeil i vifter av typen Flexit Silent Eco produsert før oktober 2017. En rekke uavhengige eksperter i inn- og utland har undersøkt produktet uten å finne noen systematiske feil. Produktet er sertifisert iht. gjeldende lover og

Les mer »
100% kvalitet
Inneluft og klima
admin

Våre filter til boligventilasjon er kvalitetsmerket i Norden!

De fleste produkter merkes med et godkjenningsmerke, f.eks. N-merket eller CE-merket kjent fra elektiske gjenstander. Kvalitet på ventilasjonsfilter har vært målt mot den europeiske standarden «EN779: 2012» som nå er erstattet av test- og klassifiseringsstandarden ISO16890. Dette har vært et stort løft for å skille gode filter fra dårlige. Av sertifiseringsordninger er Eurovent-sertifiseringen den mest kjente i Europa. (Les vårt innlegg

Les mer »
Gammel luftfilter
Inneluft og klima
admin

Ny filterstandard for ventilasjonsfilter

I år blir en helt ny filterstandard gjeldende, nemlig «ISO16890». Faktisk så kom standarden allerede i fjor, men det er først i år den er juridisk bindende. Hva betyr dette for meg som forbruker? Kort fortalt for deg som ikke ønsker, eller får tid til å lese hele innlegget: Du skal nå kjøpe filter som

Les mer »
Svevestøv over by om morgenen - Fra Pixabay
Inneluft og klima
admin

Hva er svevestøv og hvordan påvirker det inneklima?

Hva er svevestøv? ”Svevestøv” er små partikler eller dråper i luften av ulik sammensetning. De minste av disse er svært farlige og helseskadelige da støvet ikke faller så fort til bakken og derfor lettere kan nå ned i lungene. Vi deler svevestøv inn i størrelser som blir kalt Partikulært materiale (PM) PM 100 – Store

Les mer »
Gammel_ventilator_vifte
Inneluft og klima
admin

Lydstøy på romventilatorer

Vi har i fora på nettet kommet over diskusjoner, eller nesten krangler, over hvilken romventilator som er stillere enn den andre… Å diskutere lydforskjeller hvor den ene produsenten hevder 11 dB(A) og den andre hevder 15dB(A) blir bare helt meningsløst etter vårt syn, ikke bare fordi det er brukt ulike avstander ved de forskjellige målingene, men

Les mer »