Våre filter til boligventilasjon er kvalitetsmerket i Norden!

De fleste produkter merkes med et godkjenningsmerke, f.eks. N-merket eller CE-merket kjent fra elektiske gjenstander.

Kvalitet på ventilasjonsfilter har vært målt mot den europeiske standarden «EN779: 2012» som nå er erstattet av test- og klassifiseringsstandarden ISO16890. Dette har vært et stort løft for å skille gode filter fra dårlige. Av sertifiseringsordninger er Eurovent-sertifiseringen den mest kjente i Europa.
(Les vårt innlegg om standarder eller hos vår leverandør Interfil).

Våre ventilasjonsfilter fra Interfil har derimot lenge vært testet mot et annen streng standard, helt frivillig:

P-merke fra SP RISE

Nemlig P-merking fra Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (som byttet navn i år til RISE; Research Institutes of Sweden)

Merket har eksistert i lang tid på markedet og sikrer en høy kvalitet på merkede produkter. Kvaliteten sikres ved kontinuerlig overvåking av produksjon og montering, delvis ved produsentens egenkontroll og delvis ved stikkprøvekontroll utført av SP.

P-merking av ventilasjonsfilter er en garanti for at du får de aller beste filtrene på markedet.

P-merking utfyller CE-merking ved å knytte resultatene til norsk lov, for å gi mulighet for ytelseserklæring av flere egenskaper og kvalitetssikring gjennom en overvåkende kontroll.

P-merkingen er den desidert strengeste sertifiseringsordningen som finnes i bransjen da RISE stiller krav til både produkt og produksjon, og sertifiseringen går på den måten lenger enn ISO 9000-standarden på flere områder.

I sertifiseringsreglene blir det stilt grunnleggende krav til ventilasjonsfilteret:

  • Filteret skal langtidstestes i et reelt miljø, og ikke bare i et laboratorie
  • Filteret skal holde de strenge minimumskrav til hvor stor andel av en bestemt partikkelstørrelse det stopper (PM = svevestøv)
  • Filteret skal ikke bli vesentlig dårligere under bruk
  • Produksjonsprosessen skal foregå i henhold til et sertifisert kvalitetssikringsystem.
  • Filterprodusenten må ha egen godkjent testrigg for fortløpende testing av filter.
  • All testing av filter skal dokumenteres
  • Alle endringer av av det sertifiserte produktet skal rapporteres

RISE passer godt på at filterleverandører som har produkter med P-merking har full kontroll på produktkvaliteten og gjennomfører hvert år kontrollbesøk der det tas stikkprøver og sender ventilasjonsfilter til et nøytralt laboratorie for kontroll av trykkfallsdata og partikkelutskilling.

Ventilasjon Øst har vært på befaring ved Interfils fabrikk på Skjåk, og med egne øyne sett deres produksjonlinje, testlaboratorie og tekniske fagkompetanse innefor filterproduksjon.

Derfor kan vi stå inne for de filter som vi leverer!

Dette betyr for deg Garantert produktkvalitet

og at filteret ditt holder hva det lover av tekniske verdier – også under reell drift.

For det er vel et best mulig inneklima som er det viktigst av alt når du skal velge filter, eller? 

 

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00