MERV, ePM, ISO 16890, F7 ??

ISO 16890

Vi gir deg her en kort innføring i hva de ulike filterklassifiseringene betyr

For de av oss som er over snittet interessert i filter og filterkvalitet, er dette et meget spennende emne. For alle andre, er det derimot et behov for å holde det kort og konsist.

Det eksisterer ulike standarder for å måle filterkvalitet. På godt norsk er dette hvor GODT et filter renser luften før det kommer inn i hjemmet ditt.

ePM (ISO 16890)

I Europa er det nå ISO 16890 som gjelder. Dette har vi tidligere skrevet om her og baserer seg på filtreringsevnen for svevestøv.

Du skal derfor aldri kjøpe filter fra en produsent som IKKE kan vise deg test-data for filteret du kjøper.

Norske Interfil har testet sine filter etter denne standarden lenge før den ble en standard.
Så viktig er nemlig din inneluft for oss!

Filterkvaliteten blir i denne standarden delt inn i 4 ulike kategorier, basert på partikkelstørrelsen som fjernes.

  • ePM1 (de minste og mest skadelige partiklene)
  • ePM2.5
  • ePM10
  • ePM Grov (for steder med lite støv, eller brukt som forfilter)

Jo mindre ePM-verdi og høyere prosentverdi, jo mer partikler vil filteret fjerne. F.eks. et «ePM1 50%»-filter fjerner signifikant flere partikler enn et «ePM2.5 50%»-filter.

Tabell for sammenligning av standarder:

Gammel merkingNy merking
F7ePM1 50%
M5ePM10 50%
G4ePM Grov 50% -75%
G3ePM Grov 30 %

OBS! Dette er ikke en tabell for å sammenligne kvaliteten på filtertyper, da et filter som tidligere var F7-klassifisert, kan ha falt flere klasser på den nye standarden. Se under.

PS! Interfil sine boligfilter er minimum ePM1 55%

G4, M5, F7 (EN779:2012)

Dette er den gamle standarden.

Flere billige filter (såkalte «kina-filter») som var merket som F7, og som dermed i teorien skulle blitt ePM1 50%, har falt til ePM10. Noen har til og med falt helt til ePM Grov!

Om du ikke kan få nye data fra din filterleverandør, så bør du styre unna.

Disse er altså LANGT fra gode nok til boligventilasjon!

MERV (ASHRAE)

Dette er en amerikansk standard, og måler prosenten av partikler fanget opp i spesifikke størrelsesområder. Disse områdene (E1, E2 og E3) er videre delt opp i under-grupper, totalt 16.

Standarden nevner ikke hvordan disse størrelsesområdene korresponderer med reelle partikler i luften, og selv amerikanske eksperter er tvilende til standarden da disse størrelsene ikke ble vitenskapelig bestemt, eller med tanke på luft kvaliteten i den virkelige verden.

Det har lenge pågått en diskusjon i USA om å gå over til ISO-standarden, men da det blant annet vil være et stort prosjekt å teste alle filter etter en ny standard, er det enn så lenge ingenting som tyder på at de vil endre standard.

Det vil, på samme måte som med EN779, ikke være mulig å si om et «MERV 13» filter vil være det samme som et «ePM1 50%» filter. Standardene måler nemlig som sagt kvaliteten på ulike måter.

Likevel kan vi gi en oversikt over hva som menes med de ulike standardene:

MERVISO 16890
8ePM Grov
9ePM10 60%
11ePM2.5 50%
13ePM1 50%
14ePM1 75%

Igjen; denne tabellen kan ikke brukes til å direkte sammenligne kvaliteten på to filter.

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00