Munnbind vs Åndedrettsvern

Hva er forskjellen mellom et åndedrettsvern (maske) og et kirurgisk munnbind?

Koronavirus
Koronavirus

Og hvilket munnbind skal jeg bruke for å beskytte meg mot koronavirus ? Les vår anbefaling her.

Hva er munnbind?

Munnbind brukes av kirurger, leger, sykepleiere og annet helsepersonell som beskyttelse mot dråpesmitte både for pasienten og for seg selv.

Munnbind for helsevesenet kalles «medisinsk munnbind» og deles inn i tre kvaliteter med økende beskyttelsesgrad (filtrering)

  1. Munnbind Type I
  2. Munnbind Type II (også kalt kirurgisk munnbind)
  3. Munnbind Type IIR (sprutbestandig kirurgisk munnbind)

I tillegg finnes tøymunnbind (ikke-medisinske munnbind) som både kan være fabrikkproduserte eller hjemmelagde. Beskyttelsesgraden til slike munnbind er ukjent, men de reduserer trolig dråpespredning (fra den som bruker munnbindet) med ihvertfall 1x.

Les mer på Statens Legemiddelverk og DSB sin nettside: sikkerhverdag.no

Hva er åndedrettsvern?

En maske (åndedrettsvern) tetter langt mer rundt ansiktet og kan også ha en pusteventil. Slike masker kalles også for støvmasker, eller en «respirator».

Det finne flere ulike typer åndedrettsvern:
1. Halvmaske (filtrerende) med og uten ventil som dekker munn, nese og hake.
2. Halvmaske med filterventil som kan skiftes ut.
3. Helmaske med filterventil som også dekker øyne.
4. Helmaske med tilførsel av luft, enten via en liten vifte, eller trykkluft.

Bildet viser en formstøpt FFP2 halvmaske (filter) med og uten ventil (Ventilen gjør at en lettere kan puste ut igjennom en tett maske)

Når brukes munnbind og når brukes masker?

Dette avhenger av risikoen som en kan bli utsatt for.

For smitte fra bakterier og virus vil det i de fleste situasjoner holde med ett munnbind da disse reduserer risikoen for smitte via dråper (dråpesmitte), blodsprut, spytt og andre kroppsvæsker. Disse dråpene er gjerne større.

Pasienter kan også bruke munnbind for å redusere smitterisiko til andre i nærheten.

Munnbind er derimot ikke helt tette på sidene og holder ikke hvor det er mye støv, eller aerosoler (flyvende oppløst væske) i luften.

Bildet viser to ulike munnbind fra 3M

Respiratormasker reduserer risikoen å bli utsatt for luftbårne forurensinger som er mindre, f.eks. støvpartikler, gasser eller mikrober (bakterier og virus).

En må derimot aldri bruke filtrerende åndedrettsvern (filtrerende halvmasker) i et miljø som er direkte farlig for liv og helse (for eksempel kjemiske laboratorier). Her må en bruke minst halvmaske med filterventil.

Hvordan vet jeg at masken er god nok?

Masker kommer i ulike størrelser, og er ment til å tett godt rundt munn og nese. En må nesten prøve disse for å finne en som passer ideelt.

Respiratormasker er merket med FFP1-3 og/eller godkjenningsmerke som N95 og N100.

Ulike masker brukes for ulike arbeider. Bruk alltid en maske som er tilpasset det arbeidet du skal utføre!

For stor støvbeskyttelse kan medføre unødvendig ubehag i form av klamhet og svette. Det er tross alt viktig at du kommer til å bruke masken hele tiden du arbeider!

Vi anbefaler formstøpte halvmasker med ventil.

Filtrerende halvmaske (FFP1, FFP2, FFP3)

Består av filtermateriale og er definert i standarden EN 149:2001 og A1:2010
Her defineres tre klasser for støvbekyttelse; FFP1, FFP2 og FFP3 som kan defineres i «Assigned Protection Factor» (APF) eller Occupational Exposure Limits (OEL).

Eksempel: «AFP 10» betyr at ikke mer enn 1/10 av forurensningen slipper igjennom og masken kan derfor bli brukt i områder med 10 ganger høyere forurensing enn farlige grenseverdier tilsier.

FFP1 Støvmasker

Beskytter mot små mengder støv, i tillegg til dråper og spray fra væsker (aerosol i en faktor av AFP/OEL 4 ganger grenseverdien)

Supert for bruk av sandpapir for hånd, boring og saging.

FFP2 Støvmasker

Beskytter mot moderate mengder støv, i tillegg til dråper og spray fra væsker (aerosol i en faktor av AFP 10 / OEL 12). I USA er disse merket med N95. Filtrerer, om brukt korrekt, opp til 95% av partikler i luften.

Brukes for gipsskjæring og med elektrisk pussemaskin.

FFP3 Støvmasker

Beskytter mot større mengder støv, i tillegg til dråper og spray fra væsker (aerosol i en faktor av AFP 20 / OEL 50).

Disse beskytter også mot asbest og farlig pulver fra farmasøytisk industri.

Disse er også de eneste som beskytter mot virus og bakteria.

Bildet viser maske med beskyttelsesnivå FFP3. Disse har alltid ventil da de er ment å være tette. Akkurat denne typen er ikke formstøpt.

Halvmasker med filter (utskiftbar)

Følger en annen standard (EN 140:1998) og har utskiftbare filter (økonomisk). Beskytter mot gasser, damper og partikler, eller kombinasjoner av disse. Finnes i flere størrelser, og har gjerne langt bedre komfort enn enkle støvmasker.

Husk at ingen av disse er en fullgod erstatning for andre vernetiltak og skal ikke være en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem. Tenk også på at bruk i trange rom kan medføre oksygenmangel!

Les mer om åndedrettsvern hos Arbeidstilsynet her.

Bildet viser halvmaske med filter, og filter tatt av (masken må ikke brukes uten filter!)

 

Anbefaling angående Koronavirus (COVID-19, SARS-Cov-2):

Koronavirus
Koronavirus

Type I munnbind skal brukes av pasienter og personer for for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Disse er derimot ikke beregnet for bruk av helsepersonell i en smittesituasjon (bakteriefiltreringseffektivitet >/= 95 %).

Folkehelseinstituttet (FHI.no) anbefaler at arbeidstakere som er i nærkontakt med pasienter med mistenkt smitte for koronavirus, bør bruke kirurgiske munnbind (Type II) for å redusere eksponeringen for dråpesmitte (bakteriefiltreringseffektivitet >/= 98 %).

Kirurgiske munnbind er imidlertid ikke ment å gi beskyttelse mot smittsomme aerosoler. FHI anbefaler derfor at prosedyrer som sannsynligvis vil generere aerosoler, skal minimeres. Det er nemlig en vanlig misforståelse at kirurgiske munnbind beskytte mot aerosoler. 

Anbefalinger for helsepersonell:

Folkehelseinstituttet justerte tidligere i år sine retningslinjer slik at helsepersonel på sykehus og i ambulanse kun skulle bruke klasse FFP3 åndedrettsvern ved smittsomme luftveisinfeksjoner, slik som ved COVID-19 (07.02.2020).

Dette er i henhold til gjeldende retningslinjer fra britiske NHS:

Current NHS guidelines stipulate FFP3 face masks for virus and bacterial infection control when the contagion is spread through coughing and sneezing (such as with the coronavirus).

NHS Guidelines 2019

Folkehelseinstituttet, amerikanske CDC og WHO senket derimot kravene fra FFP3 til FFP2 UTEN å vise til ny forskning som støtter dette tidlig våren 2020. Noe senere på våren (april 2020) ble kravet senket ytterligere til at kirurgisk munnbind Type II var godt nok. Antakelig er dette gjort da tilgangen til FFP3, og senere FFP2 var vært vanskelig i denne perioden. Angående munnbind vil vi vise til en studie av britiske Health and Safety Executive (tilsvarer norske Arbeidstilsynet; https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr619.pd)

Denne studien fokuserte på effektiviteten av kirurgiske munnbind mot en rekke luftbårne partikler. Ved å bruke separate tester for å måle nivåer av inerte partikler og levende aerosolisert influensavirus, viser funnene at kirurgiske munnbind gir omtrent seks ganger reduksjon i eksponering.
Levende virus kan oppdages i luften bak alle testede kirurgiske masker.

Derimot kan riktig montert åndedrettsvern klasse FFP2 gi minst 100 ganger reduksjon i forhold til munnbind og bør brukes ved testing av pasienter med sterk mistanke om COVID-19.

OBS! Åndedrettsvern med ventil vil derimot IKKE beskytte andre enn deg selv, da luften som pustes ut er ufiltrert. Om du er smittet, sender du altså ut smittestoffer i luften rundt deg.

#Koronavirus
#Coronavirus
#Orthocoronavirinae
#COVID-19 (WUHAN)

Alle bilder er fra 3M-Norge

Oversikt over gjeldene standarder for åndedrettsvern og filtermasker

EN 14683 Munnbind
EN 136 – Helmasker
EN 140 – Halvmasker
EN 143:2000 – Partikkelfilter.
EN 14387:2004 – Åndedrettsvern – gassfilter og kombinasjonsfilter.
EN 147 – Vifteassistert filterbeskyttelse med helmaske eller halvmaske
EN 149:2001 – Filtrerende halvmasker som beskyttelse mot partikler, passer til både faste og væskeformede partikler
EN 12941 – Vifteassistert filterbeskyttelse med hjelm eller hette.
EN 12942 – Vifteassistert filterbeskyttelse med helmaske eller halvmaske.
EN 14594:2005 – Åndedrettsvern – trykkluftapparat med kontinuerlig luftstrøm.
EN 403:2004 – Åndedrettsvern – fluktfilterbeskyttelse med hette ved brann
EN 12021 – Komprimert luft for åndedrettsapparater.

Comparison of Nanoparticle Filtration Performance of NIOSH-approved and CE-Marked Particulate Filtering Facepiece Respirators

3M Occupational Health & Environmental Safety Group Solutions Guide

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00